รีเซต

“ภาษีสินสอดงานแต่ง” รัฐสั่งเก็บร้อยละ 5 ของมูลค่า จริงหรือ?

“ภาษีสินสอดงานแต่ง” รัฐสั่งเก็บร้อยละ 5 ของมูลค่า จริงหรือ?
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2566 ( 13:19 )
101
“ภาษีสินสอดงานแต่ง” รัฐสั่งเก็บร้อยละ 5 ของมูลค่า จริงหรือ?

วันนี้ (2 ก.ย. 66 )ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องรัฐสั่งเก็บภาษีสินสอดงานแต่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


จากที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษีกล่าวว่า จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากรไปเก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงานตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อที่ 10 ระบุไว้ว่า เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการยกเว้นภาษี


ส่วนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้ว่า เงินที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่


1. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี


2. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี 


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ โทร. 02-272-9529


ภาพจาก : AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง