เซ็นทาราแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่ “กันย์ ศรีสมพงษ์” เสริมแกร่งธุรกิจโตต่อเนื่อง

เซ็นทาราแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่ “กันย์ ศรีสมพงษ์” เสริมแกร่งธุรกิจโตต่อเนื่อง
มติชน
21 กันยายน 2564 ( 08:41 )
11
เซ็นทาราแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่ “กันย์ ศรีสมพงษ์” เสริมแกร่งธุรกิจโตต่อเนื่อง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้ประกาศแต่งตั้ง “กันย์ ศรีสมพงษ์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจและผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนายกันย์ ศรีสมพงษ์ จะดูแลบริหารฝ่ายบัญชีการเงินและการบริหารทั่วไป รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมระบบการบัญชี การเงินของธุรกิจให้เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง วางแผนการจัดหาเงินทุน ตลอดจนการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงิน ให้กับ CENTEL

 

 

สำหรับ “กันย์ ศรีสมพงษ์” เริ่มต้นการทำงานกับเซ็นทาราในปี 2557 และขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร ได้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารสินทรัพย์ และการสื่อสารกับนักลงทุน จึงมีความสามารถโดดเด่นด้านการดูแลโครงสร้างเงินทุน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการขยายและเติบโตธุรกิจของเซ็นทาราทั้งในและต่างประเทศ

 

 

และก่อนเข้าร่วมงานกับเซ็นทารา เคยมีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจเป็นระยะเวลาเกือบ 8 ปี ที่หลักทรัพย์กสิกรไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้รับคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA) รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเคยทำงานที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

 

 

โดยก่อนเริ่มทำงาน นายกันย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านการเงินประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 

 

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ตลอดหกปีที่ได้ร่วมงานกับเซ็นทารา นายกันย์ได้แสดงความสามารถ วิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำ รวมถึงมีผลงานสำคัญด้านการออกแบบการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้สินและสินทรัพย์รวมของบริษัท อีกทั้งทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อดูแลการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของเซ็นทารา “ผมเชื่อว่า ประสบการณ์และความสามารถอันยาวนานของคุณกันย์จะช่วยส่งเสริมธุรกิจเซ็นทาราให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน”

 

 

ด้านนายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ผมภูมิใจที่ได้รับหน้าที่นำทีมและเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ในช่วงนี้ และพร้อมพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง