กทม.จี้ผู้รับวัคซีนเข็มแรก เข้าฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนด

กทม.จี้ผู้รับวัคซีนเข็มแรก เข้าฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนด
มติชน
8 เมษายน 2564 ( 12:28 )
8
กทม.จี้ผู้รับวัคซีนเข็มแรก เข้าฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนด

วันนี้ (8 เมษายน 2564) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซิโนแวค เข็มแรกไปแล้ว ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ดี หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด จะต้องนัดหมายเพื่อรับวัคซีนเข้มที่ 2 ภายใน 1 สัปดาห์หลังพ้นกำหนดนัดหมายเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างกายยังคงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มประสิทธิภาพของวัคซีน โดยขอให้ปรึกษาและเลื่อนนัดหมายกับสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

ทั้งนี้ นพ.ชวินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่บริเวณตลาดบางแค กทม. ได้ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนแวค เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบริเวณตลาดบางแค เมื่อวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (ตลาดบางแค) และวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2564 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค)

 

“สำหรับเมื่อวานนี้ (7 เมษายน 2564) เป็นวันกำหนดนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม จำนวน 705 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ยังไม่มารับวัคซีนตามกำหนดนัดอีก จำนวน 176 คน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ติดต่อได้ที่ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2883 เพื่อขอรับคำปรึกษาและนัดหมายการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป” รองปลัด กทม.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง