รีเซต

อธิการบดี มช. เซ็นประกาศ 'ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก' ภาคฤดูร้อน บรรเทาความเดือดร้อน น.ศ.ช่วงโควิด

อธิการบดี มช. เซ็นประกาศ 'ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก' ภาคฤดูร้อน บรรเทาความเดือดร้อน น.ศ.ช่วงโควิด
มติชน
22 เมษายน 2564 ( 19:29 )
50
อธิการบดี มช. เซ็นประกาศ 'ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก' ภาคฤดูร้อน บรรเทาความเดือดร้อน น.ศ.ช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ลงวันที่วันนี้ (22 เมษายน)

 

 

โดยสรุปคือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง เศรษฐกิจมีภาวะถดถอยรุนแรง มช.ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษา ดังนี้

 

 

1.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท

2.ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10

3.สำหรับแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามประกาศ ม.เชียงใหม่ เรื่อง แนวทางบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยอนุโลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง