รีเซต

ซี.พี.กัมพูชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ตอกย้ำความมุ่งมั่นการผลิตอาหารปลอดภัย

ซี.พี.กัมพูชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ตอกย้ำความมุ่งมั่นการผลิตอาหารปลอดภัย
ข่าวสด
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:49 )
85
ซี.พี.กัมพูชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ตอกย้ำความมุ่งมั่นการผลิตอาหารปลอดภัย

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จาก นายเมา ธีรา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมกัมพูชา โดยมี นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และ นายธนชิต ศรีบุญลือ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารแปรรูป ซี.พี.กัมพูชา รับมอบ ณ โรงแรมดารา แอร์พอร์ต กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นายธนชิต ศรีบุญลือ กล่าวว่า การได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ในครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมาก ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในกัมพูชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตามนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy) เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจและสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวกัมพูชา ได้สามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยถูกสุขลักษณะที่ผลิตภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์อาหารนําเข้าจากต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง