ชาวนาหว่านไถ รับวันพืชมงคล เพื่อกำลังใจ ให้ผลผลิตข้าวงอกงามแม้ต้องเจอกับโรคระบาด

ชาวนาหว่านไถ รับวันพืชมงคล เพื่อกำลังใจ ให้ผลผลิตข้าวงอกงามแม้ต้องเจอกับโรคระบาด
77ข่าวเด็ด
12 พฤษภาคม 2563 ( 03:09 )
64
ชาวนาหว่านไถ รับวันพืชมงคล เพื่อกำลังใจ ให้ผลผลิตข้าวงอกงามแม้ต้องเจอกับโรคระบาด

 

ชาวนาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี นำรถไถ่ปรับหน้าดิน เพื่อหว่านปุ๋ย เตรียมพื้นที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิในวันพืชมงคลประจำฤดูกาลผลิต2563 โดยชาวนาในจังหวัดระบุว่า การไถ่ปรับพื้นที่เพาะปลูกในวันสำคัญ ได้รับการสืบทอดมาจากคนรุ่นพ่อแม่ เพื่อหวังให้ผลผลิตในปีนี้มีความเจริญงอกงาม

 

เพราะพื้นที่ใช้เพาะปลูกค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ก็เชื่อว่าการทำตามประเพณีอันดีงามที่ทำติดต่อกันมาแต่โบราณกาล จะดลบันดาลให้ผลผลิตไม่เสียหายและงอกงามได้ดี โดยอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับตนเองและเกษตรกรคนอื่นๆ ที่จะลงมือเพาะปลูกพืชผลในปีนี้

 

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง