รีเซต

‘สมาคมค้าทองคำ’ ออกประกาศเพิ่มค่าส่วนต่างซื้อคืน ‘ทองแท่ง’ เป็น 300 บาท

‘สมาคมค้าทองคำ’ ออกประกาศเพิ่มค่าส่วนต่างซื้อคืน ‘ทองแท่ง’ เป็น 300 บาท
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 14:13 )
70
‘สมาคมค้าทองคำ’ ออกประกาศเพิ่มค่าส่วนต่างซื้อคืน ‘ทองแท่ง’ เป็น 300 บาท

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำ ได้ออกประกาศเกณฑ์การซื้อขายทองคำในประเทศใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจการค้าทองคำเป็นวงกว้าง บริษัทผู้ค้าทองคำในหลายประเทศทั่วโลกปิดทำการซื้อขาย สืบเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายทองคำในตลาดโลก ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และการกำหนดค่า Premium หรือDiscount ไม่เป็นไปตามสภาวะการณ์ปกติ รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้าส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดไฟลท์บิน และมาตรการ การผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุหลายประการข้างต้น จึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศอย่างรุนแรง

ในการนี้ สมาคมค้าทองคำ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้าส่งออกทองคำ เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทย มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตินี้

จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยลงประกาศ วันที่ 25 เดือนมีนาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง