รีเซต

'อิสราเอล' หนุนเกษตรกรปลูก 'มะเขือเทศ-แตงกวา'

'อิสราเอล' หนุนเกษตรกรปลูก 'มะเขือเทศ-แตงกวา'
Xinhua
2 พฤษภาคม 2565 ( 10:54 )
82
'อิสราเอล' หนุนเกษตรกรปลูก 'มะเขือเทศ-แตงกวา'

เยรูซาเล็ม, 2 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (1 พ.ค.) กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทอิสราเอล ประกาศการสนับสนุนเกษตรกรยกระดับและจัดตั้งโรงเรือนเพาะปลูกมะเขือเทศและแตงกวาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

กระทรวงฯ ระบุว่าการสนับสนุนดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ารวม 60 ล้านนิวเชเกล (ราว 618 ล้านบาท) มุ่งรักษาปริมาณผลผลิตและตอบสนองความต้องการพืชผักทั้งสองชนิดนี้

ทั้งนี้ เป้าหมายคือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับพืชผลของอิสราเอล เพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพและกำไรของเกษตรกร รวมถึงรับรองความมั่นคงทางอาหารของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง