รีเซต

จีนมุ่งปรับปรุง 'โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม' รอบด้าน

จีนมุ่งปรับปรุง 'โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม' รอบด้าน
Xinhua
26 สิงหาคม 2566 ( 15:57 )
27
จีนมุ่งปรับปรุง 'โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม' รอบด้าน

ปักกิ่ง, 26 ส.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เปิดเผยแผนปฏิบัติการสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างรอบด้าน

แผนปฏิบัติการข้างต้น ระยะปี 2023-2025 กำหนด 6 พันธกิจหลักด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมการเก็บและบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การคัดแยกและบำบัดขยะในครัวเรือน และการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

จีนตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการบำบัดน้ำเสียรายวัน 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ขยายและบูรณะเครือข่ายการเก็บน้ำเสียที่มีความยาว 45,000 กิโลเมตร และเพิ่มกำลังการคัดแยกและเก็บขยะในครัวเรือนเป็น 700,000 ตันต่อวัน ภายในปี 2025

ขณะเดียวกันเมืองที่สูงกว่าระดับอำเภอขึ้นไปควรกำจัดขยะทางการแพทย์ทั้งหมดในพื้นที่สร้างใหม่อย่างไม่เป็นอันตราย

อนึ่ง แผนปฏิบัติการนี้ร่วมออกโดยหลายหน่วยงานรัฐบาล อาทิ คณะกรรมการฯ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง