รีเซต

ส.ว. "ประภาศรี" สุดปลื้ม ผู้ประกอบการรายเล็กยโสธรยิ้มออก ธุรกิจซื้อขายผ่านไลน์ Yaso Market คึกคัก

ส.ว. "ประภาศรี" สุดปลื้ม ผู้ประกอบการรายเล็กยโสธรยิ้มออก ธุรกิจซื้อขายผ่านไลน์ Yaso Market คึกคัก
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 10:55 )
76
ส.ว. "ประภาศรี" สุดปลื้ม ผู้ประกอบการรายเล็กยโสธรยิ้มออก ธุรกิจซื้อขายผ่านไลน์ Yaso Market คึกคัก

ส.ว. “ประภาศรี” สุดปลื้ม ผู้ประกอบการรายเล็กยโสธรยิ้มออก ธุรกิจซื้อขายผ่านไลน์ Yaso Market คึกคัก 

ปลื้มผู้ประกอบขายดี นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังเผยว่า ในช่วงที่ทุกคนไม่สามารถออกจากบ้านไปที่ไหนได้ เพราะต้องป้องกันการติดเเละเเพร่กระจายเชื้อโควิด-19ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ตนได้สร้างไลน์กลุ่ม ชื่อ Yaso Market ซึ่งเป็น เเอพพลิเคชั่นที่ชาวบ้านจังหวัดยโสธรระดับชุมชนเข้าถึงได้ง่าย เชิญชวนผู้ประกอบการระดับเล็กที่ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวพันธุ์ต่างๆ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนยโสธร รวมทั้งเกษตรกรที่ผลิตสินค้าด้านเกษตรโดยตรงได้นำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ขายในช่องทางไลน์นี้ ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ

นางประภาศรี กล่าวว่า ความสำเร็จอย่างแรกคือ มีผู้คนหลากหลายจากจังหวัดอื่นๆ เเละกรุงเทพฯมาเข้ากลุ่มไลน์นี้ ทำให้ไลน์ Yaso Market เป็นที่นิยมของผู้คนเข้ามาซื้อขาย นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ประการต่อมา เศรษฐกิจในจังหวัดยโสธรเกิดการหมุนเวียน เงินจากจังหวัดอื่นๆไหลเข้ามาที่ยโสธร

“ตอนนี้ตลาดระดับชุมชนของยโสธรคึกคักมาก มีการสั่งซื้อสินค้าต่างๆทางไลน์ มีการโฆษณาสินค้าพื้นเมืองและอื่นๆที่ขึ้นชื่อของยโสธร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำกันเอง ผู้ขายให้บริการจัดส่งถึงบ้านผู้สั่งซื้อเพื่อความสะดวกในภาวะการณ์ที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน อีกทั้งเป็นช่วยเหลือชาวบ้านระดับล่างให้มีรายได้อีกด้วย”นางประภาศรี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง