สวรรค์บนดิน! ทะเลเมฆเคลื่อนคล้อยห่มคลุม 'หวงซาน'

สวรรค์บนดิน! ทะเลเมฆเคลื่อนคล้อยห่มคลุม 'หวงซาน'
Xinhua Thai
21 ตุลาคม 2563 ( 18:30 )
63
สวรรค์บนดิน! ทะเลเมฆเคลื่อนคล้อยห่มคลุม 'หวงซาน'

หวงซาน, 21 ต.ค. (ซินหัว) -- ชมทะเลเมฆเคลื่อนคล้อยลอยเหนือยอดเขาหวงซานหลังสายฝนโปรยปรายในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน ก่อเกิดเป็นฉากธรรมชาติงดงามชวนฝัน

ทั้งนี้ เขาหวงซานหรือที่รู้จักกันในชื่อภูเขาเหลือง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติสุดตระการตา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง