อุดรธานี ส่งบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ลุย 'โควิด' ที่สมุทรสาคร

อุดรธานี ส่งบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ลุย 'โควิด' ที่สมุทรสาคร
ข่าวสด
8 มกราคม 2564 ( 13:24 )
33
อุดรธานี ส่งบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ลุย 'โควิด' ที่สมุทรสาคร

โควิด : อุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สู้ภัย 'โควิด-19' ที่จ.สมุทรสาคร ช่วยคัดกรอง สอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันโรค

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เขตเทศบาลนครอุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขนิเทศก์

 

 

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี และบุคลากรสาธารณสุขจ.อุดรธานี ได้ร่วมกันส่งทีมบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข จ.อุดรธานี MERT&CDCU ร่วมใจช่วยภัย โควิด-19 ไปที่จ.สมุทรสาคร

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่จ.สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี จึงได้แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU จ.อุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุการปฏิบัติงานดังกล่าว

 

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยทีมแบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งสิ้น 45 คน

โดยรุ่นที่ 1 ออกเดินทางในวันนี้นำทีมโดยนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 20 คน จากนั้นอีก 7 วันชุดที่ 2 ก็ออกเดินทางติดตามไป

 

 

ด้านนพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จ.สมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ Communicable Disease Control Unit (CDCU) จากเขตสุขภาพที่ 8 และจ.อุดรธานี เพื่อช่วยจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี จึงแต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU จ.อุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง