รีเซต

ด่วน!! สพฐ. คลอดปฏิทินรับม.1 /ม.4 ใหม่ สมัคร 3-12 พ.ค. สอบ 30-31 พ.ค.

ด่วน!! สพฐ. คลอดปฏิทินรับม.1 /ม.4 ใหม่ สมัคร 3-12 พ.ค. สอบ 30-31 พ.ค.
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 17:02 )
230
1
ด่วน!! สพฐ. คลอดปฏิทินรับม.1 /ม.4 ใหม่ สมัคร 3-12 พ.ค. สอบ 30-31 พ.ค.
 

รับนักเรียน-นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เลื่อนการรับสมัคร และการสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อม

 

โดยกำหนดปฏิทิน ดังนี้ ม.1 รับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม  ประกาศผลวันที่ 3 มิถุนายน  รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สอบวันที่ 20 พฤษภาคม  ประกาศผล วันที่ 24 พฤษภาคม  เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สอบวันที่ 30 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 3 มิถุนายน จับสลาก และประกาศผล วันที่ 5 มิถุนายน  รายงานตัวพร้อมกันวันที่ 6-8 มิถุนายน  ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงวันที่ 5-9 มิถุนายน  ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน

 

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ชั้นม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนม.ต้น และม.ปลาย รับนักเรียนม.3 ที่จบจากโรงเรียนเดิม ขึ้นม.4 ตามที่โรงเรียนกำหนด  สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม ประกาศผล วันที่ 4 มิถุนายน ความสามารถพิเศษ สอบวันที่ 21 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 25 พฤษภาคม เงื่อนไขพิเศษ สอบวันที่ 31 พฤษภาคม  ประกาศผลวันที่ 4 มิถุนายน  รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 9-11 มิถุนายน

 

ส่วนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน ประกาศผลวันที่ 6 มิถุนายน รายงานตัวและมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด  อย่างไรก็ตาม ถ้าสถานการณ์ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก็อาจจะต้องหาวิธีการใหม่ แต่ตอนนี้ต้องการให้ผู้ปกครองคลายกังวล และเมื่อถึงเวลาดังกล่าว สถานการณ์คลี่คลายหมดแล้ว ก็จะสอบตามปฏิทินนี้แน่นอน

 

“สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนของ สพฐ.จะไม่มีการสอบผ่านทางออนไลน์เพราะอาจเกิดปัญหาการทุจริตได้ ดังนั้นจะต้องจัดห้องสอบ 100% และต้องจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวันเช้า คือ เวลา 9.00-12.00 น. ส่วนการจัดห้องสอบ ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้ห้องเรียน ต้องคำนึงถึง Social Distancing  ให้จัดให้นั่งสอบได้ไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และหากใช้อาคารอเนกประสงค์ก็ต้อง Social Distancing เช่นกัน

 

ที่สำคัญนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนต้องมีมาตรการควบคุมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจัดให้มีห้องเพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ และมีการเตรียมห้องไว้สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักไม่ได้ด้วย นอกจากนี้ต้องมีแผนผังอาคารสอบ

 

โดยแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับนักเรียนตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย โรงเรียนต้องมีการคัดกรองและให้พักคอยในจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้ และเมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้ว อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ทีละห้องและต้องเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน ตามนโยบายการเว้นระยะห่างภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19ด้วย”นายอำนาจกล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง