คาดปี’65เศรษฐกิจโต 4.7% จับตาความสามารถใช้หนี้ภาคครัวเรือน-ธุรกิจ - ห่วงระบบการเงินยังเปราะบาง

คาดปี’65เศรษฐกิจโต 4.7% จับตาความสามารถใช้หนี้ภาคครัวเรือน-ธุรกิจ - ห่วงระบบการเงินยังเปราะบาง
ข่าวสด
22 มิถุนายน 2564 ( 17:59 )
6
คาดปี’65เศรษฐกิจโต 4.7% จับตาความสามารถใช้หนี้ภาคครัวเรือน-ธุรกิจ - ห่วงระบบการเงินยังเปราะบาง

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 3% ขณะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและการส่งออกของเอเชียที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัว 4.7% และฟื้นตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า

 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 3% ซึ่งต่ำจากการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มเกินดุลลดลงจากการนำเข้าที่ขยายตัวสูง โดยจะเกินดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นที่ 10% และปี 2565 ขยายตัวอยู่ที่ 6.3% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 และ 2565 ประมาณการอยู่ที่ 1.2% และ 1% ตามลำดับ

 

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ดีกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการส่งเสริมการขายรถยนต์ในช่วงปลายปี และผลจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลังการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งการลงทุนในลักษณะโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความชัดเจนมากขึ้น สำหรับความเสี่ยงเศรษฐกิจสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น 11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการจ้างงาน 20% ของการจ้างงานทั้งหมด

 

สำหรับระบบการเงินไทยยังมีเสถียรภาพ แต่เปราะบางมากขึ้น จากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอ่อนแอ จึงต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ไม่เข้มงวดเท่าปีก่อนหน้า ประกอบกับแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติมและการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะสามารถขยายตัว 4.7% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง