รีเซต

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ตกงาน

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ตกงาน
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 09:31 )
22
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ตกงาน

นครพนม – สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ตกงาน ผู้ประสบความเดือดร้อนและครอบครัวในภาวะวิกฤติ

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบทุกข์ยากเดือดร้อนและครอบครัวในภาวะวิกฤต ให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ การอบรมวิชาชีพ การรับสมัครงาน การจดทะเบียนคนพิการ และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ทุกคนได้รับประทาน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมกับจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ด้วยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เนื่องจากต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทั้งยังจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

โดยโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2541 ครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในขณะนั้นนำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยสภาสังคมสงเคราะห์ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 22

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวนกว่า 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการและทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เยี่ยมโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้โครงการตลอดมาเช่นกัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้