กพอ.เฮ!! ลงทุนอีอีซีอนุมัติแล้ว 1.59 ล้านล้านบาท

กพอ.เฮ!! ลงทุนอีอีซีอนุมัติแล้ว 1.59 ล้านล้านบาท
มติชน
5 สิงหาคม 2564 ( 05:41 )
19
กพอ.เฮ!! ลงทุนอีอีซีอนุมัติแล้ว 1.59 ล้านล้านบาท

 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกพอ.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ กพอ. ว่า ความก้าวหน้าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เกิดการลงทุนรวมจากงบบูรณาการอีอีซี โครงสร้างพื้นฐาน และการออกบัตรส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) มีมูลค่าสูงถึง 1,594,282 ล้านบาท การลงทุนที่สำคัญ อาทิ โครงการร่วมลงทุนรัฐ – เอกชน (โครงสร้างพื้นฐาน) ผู้ลงทุน 4 โครงการหลัก มูลค่า 633,401 ล้านบาท เกิดการลงทุนในปี 2564 แล้วมูลค่า 26,588 ล้านบาท และต้องลงทุนตลอดระยะเวลาที่เหลือของโครงการ สูงถึง 606,205 ล้านบาท

 

 

นายคณิศกล่าวว่า กพอ.ยังจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมรวม 7 แห่ง ภายใน 10 ปี (2564 – 73) ได้แก่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ นิคมโรจนะแหลมฉบัง นิคมโรจนะหนองใหญ่ และ นิคมเอเชียคลีน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและโลจิสติกส์ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และในจังหวัดระยอง 2 แห่ง ได้แก่ นิคมเอ็กโก และนิคมดับบลิวเอชเออินดัสเตรียลเอสเตทระยอง รองรับยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ทั้งหมดมีจำนวนพื้นที่โครงการ 6,884.42 ไร่ เป็นพื้นที่รองรับประกอบกิจการ 5,098.56 ไร่ เงินลงทุนสูงถึง 280,772.23 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง พื้นที่โครงการ 519 ไร่ รองรับงานวิจัยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกิจการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ประกอบกิจการ 360 ไร่ เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท และได้เห็นชอบเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) หรือ EECmd โดยขยายพื้นที่เพิ่ม 18.68 ไร่ จากเดิมมีพื้นที่ 566 ไร่เป็นพื้นที่รวมประมาณ 585 ไร่ เงินลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท

 

 

“อีอีซียังหารือถึงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ อีอีซี ติดตามความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่ให้เดินหน้าตามแผนที่วางไว้”นายคณิศกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง