TrueID

แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน

แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน
TNN ช่อง16
29 พฤศจิกายน 2564 ( 09:35 )
61
แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน

วันนี้( 29 พ.ย.64) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง 

พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนประชาชนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งเหตุในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

-เลขประจำตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

-ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

-วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ


ภาพจาก กกต.

 ภาพจาก AFP/กกต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง