รีเซต

สุ่มตรวจเรือประมงระนอง ป้องกันการค้ามนุษย์

สุ่มตรวจเรือประมงระนอง ป้องกันการค้ามนุษย์
77ข่าวเด็ด
13 กรกฎาคม 2563 ( 03:53 )
382
สุ่มตรวจเรือประมงระนอง ป้องกันการค้ามนุษย์

สุ่มตรวจเรือประมงระนอง ป้องกันการค้ามนุษย์

 

 

ระนอง- นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง เป็นหัวหน้าชุดในการออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล พร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง

 

ร่วมกับ ผู้แทนรอง ผอ.ศรชล.จ.ระนอง และผู้แทนศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง พัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง, เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง,ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง,

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง,ผู้ประสานงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานภาคสนามจังหวัดระนอง และผู้ประสานงานศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทาลิกสุราษฎร์ธานีพื้นที่ระนองโดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.113 จากทัพเรือภาคที่ 3

ออกปฏิบัติหน้าที่สุ่มตรวจเรือประมงขณะทำการประมง บริเวณด้านหน้าเกาะช้าง ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน 4 ลำ รวมแรงงานทั้งสิ้น 39 คน (คนไทย 9 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 30 คน)

ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านกฎหมายแรงงานและไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี แรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจมีใบอนุญาตถูกต้อง แนะนำเรื่องการแจ้งเข้า-ออกการทำงานของแรงงานต่างด้าว

นายจ้างได้แจ้งขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว มีการจัดอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และขอความร่วมมือให้แรงงานประมงนำขยะกลับเข้ามาทิ้งบนฝั่ง และได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันเฝ้าระวังตนเองจากโรคไวรัสโควิค-19

จากนั้นได้ตรวจสอบยาสามัญประจำเรือที่หมดอายุนำทิ้ง และจัดยาสามัญประจำเรือชุดใหม่ให้กับไต๋เรือทั้ง 4 ลำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดยาสามัญประจำเรือจากผู้ประสานงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำจังหวัดระนอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง