"ไทยพบโควิด-19" พบในสถานกักโรคฯ เพิ่มอีก 4 ราย

"ไทยพบโควิด-19" พบในสถานกักโรคฯ เพิ่มอีก 4 ราย
มติชน
31 พฤษภาคม 2563 ( 11:42 )
156
"ไทยพบโควิด-19" พบในสถานกักโรคฯ เพิ่มอีก 4 ราย

 “ไทยพบโควิด-19” ในสถานกักโรคฯ เพิ่มอีก 4 ราย

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 57 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,963 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล(รพ.)จำนวน 61 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มใหม่ 4 ราย สะสมอยู่ที่ 3,081 ราย พบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,722 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 411 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 738 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เสียดายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ ( State Quarantine ) สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย 1. โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศสะสม 2,444 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.32 และ 2.ผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ จำนวน 637 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.68 โดย อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.61

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง