รีเซต

ศบค.กทม.สั่ง 50 เขต เร่งสำรวจผู้ค้ารายย่อย จ่อช่วยรายละ 5 พัน

ศบค.กทม.สั่ง 50 เขต เร่งสำรวจผู้ค้ารายย่อย จ่อช่วยรายละ 5 พัน
มติชน
29 มิถุนายน 2564 ( 17:22 )
46
ศบค.กทม.สั่ง 50 เขต เร่งสำรวจผู้ค้ารายย่อย จ่อช่วยรายละ 5 พัน
 

วันนี้ (29 มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 40/2564 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธาน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม.คณะผู้บริหาร กทม. ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัด กทม.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือที่ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า)

 

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.กทม. ได้หารือถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สูญเสียงานหรือเสียรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงขอให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานเขตละ 200 ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละ 5,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพของประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง