รีเซต

บอร์ดยาสูบ เห็นชอบ ยังห้ามบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นกลัวเด็กไทย ตกเป็นเหยื่อ

บอร์ดยาสูบ เห็นชอบ ยังห้ามบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นกลัวเด็กไทย ตกเป็นเหยื่อ
ข่าวสด
28 มีนาคม 2565 ( 18:44 )
52
บอร์ดยาสูบ เห็นชอบ ยังห้ามบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นกลัวเด็กไทย ตกเป็นเหยื่อ

ข่าววันนี้ 28 มี.ค.2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบให้คงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับผิดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้แนวนโยบาย “ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด”

 

ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นทางของการสูบบุหรี่ธรรมดาในเด็กและเยาวชน นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดที่สำคัญ นอกจากนั้น บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงแล้วยังส่งผลเสียต่อสังคม ทำให้ประเทศไทยถอยหลังในการควบคุมการบริโภคยาสูบด้วย

 

การห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นมาตรการสำคัญในการปกป้องเด็กจากการตกเป็นเหยื่อ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเตรียมพิจารณาหากเข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอเข้า ครม.เพื่อให้ทราบมติจากที่ประชุมต่อไป

 

ทางนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ยังพบมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไฟฟ้า จากผลสำรวจการบริโภคยาสูบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า มีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 7.8 หมื่นคน ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นเพศชาย 7 หมื่นกว่าคน เพศหญิง 7 พันกว่าคน ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.และภาคกลาง โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กเยาวชนและวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี 2.4 หมื่นคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง