รีเซต

พรรคพลังปวงชนไทย ตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จากนโยบายรัฐ แก้โควิด

พรรคพลังปวงชนไทย ตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จากนโยบายรัฐ แก้โควิด
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 22:54 )
78
พรรคพลังปวงชนไทย ตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จากนโยบายรัฐ แก้โควิด

‘นิคม บุญวิเศษ’ นำร่องตั้ง ‘ศูนย์อำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19’

วันนี้ (10 เม.ย.) นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เปิดเผยว่า พรรคพลังปวงชนไทยจะตั้ง ‘ศูนย์อำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19’ ณ สำนักงานพรรคพลังปวงชนไทย เลขที่ 44/8 ม.2 อาคาร อตก.3 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประมวลข้อมูลและข้อเท็จจริงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID19 ซึ่งพี่น้องประชาชนกำลังเผชิญและประสบปัญหาอยู่ โดยจะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ รวมถึง ผู้ที่มิได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการแก้ปัญหา 19โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากเงินเยียวยาซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ จำนวน 5,000 บาทต่อคนซึ่งทราบว่ามีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อนไปกรอกข้อมูลและให้รายละเอียดเชิงลึกเพื่อคัดกรองและจัดลำดับตามความเดือดร้อน หรือ ความจำเป็น

“พรรคพลังปวงชนไทยได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้ประชาชนกรอกข้อมูลความเดือดร้อนและข้อขัดข้องต่างๆเพื่อจะได้คัดกรอง ประมวลผลและประสานงานกับหน่วยงานหรือ กลไกของรัฐให้ดูแลแบบทั่วถึง หรือ เผยแพร่ในสื่อเพื่อให้รัฐบาลได้ทราบเป็นระยะๆและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะพรรคพลังปวงชนไทยตระหนักและมองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ จะขยายผลและหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยกระดับและหาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพอื่นๆที่รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกันซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจประกอบด้วย นักร้อง นักดนตรี หมอนวดแผนโบราณและอาชีพอิสระอื่นๆ อีกทั้ง ยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ ดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาทุกข์และอำนวยความสะดวก หรือ สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์ หรือ ผู้ที่กำลังจะได้รับสิทธิ์ในระดับหนึ่งและถือว่าการดำเนินการ ข้างต้น เป็นหน้าที่ของพรรคพลังปวงชนไทยที่จะต้องทำเพื่อชาติและประชาชน โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ ผู้สนใจสามารถติดต่อไปยังพรรคพลังปวงชนไทยโดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -2969-0904 หรือ 0-2969 -1909” นายนิคม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง