บอร์ดทอท. ไฟเขียวกู้ ‘กรุงไทย-ออมสิน’ รวม 2.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

บอร์ดทอท. ไฟเขียวกู้ ‘กรุงไทย-ออมสิน’ รวม 2.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง
ข่าวสด
21 ตุลาคม 2564 ( 15:21 )
20
บอร์ดทอท. ไฟเขียวกู้ ‘กรุงไทย-ออมสิน’ รวม 2.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้ ทอท. กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และหรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

โดยแบ่งการกู้ยืมเงินออกเป็น ธนาคารกรุงไทย วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งรวมสินเชื่อระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจะทำการเบิกเงินกู้ภายในปี 2565 และชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนภายในปี 2566 ขณะที่ธนาคารออมสินจะทำการกู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาว 3 ปี โดยจะมีการเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรกในเดือนก.ย. 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง