รีเซต

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เคลื่อนไหวต่อ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เคลื่อนไหวต่อ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
มติชน
13 กรกฎาคม 2563 ( 15:13 )
74
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เคลื่อนไหวต่อ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมเดินหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกเวทีความคิดเห็นโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุไร้ความชอบธรรม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันโพสต์ภาพบอกรักจะนะ แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ว่า แม้จะผ่านพ้นเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวาจา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่โรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาที่จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ.บต.เมื่อ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่ล่าสุดนั้นนายกิตติภพ สุทธิสว่าง ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในโครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ยืนยันเตรียมที่จะทำกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

โดยจะยื่นเรื่องไปยังรัฐบาล ขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความเห็นฯเมื่อ 11 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นเวทีที่ขาดความชอบธรรม ไม่ได้เปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความเห็นอย่างแท้จริง อีกทั้งมีบรรยากาศการข่มขู่คุกคาม คนที่เห็นต่าง คนที่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการฯก็มีเจ้าหน้าที่ไปพบ ไปหา ไปถามถึงบ้านวันละหลายครั้ง ซึ่งไม่ได้เป็นบรรยากาศที่จะทำให้เกิดการแสดงความเห็นได้อย่างเสรี จึงควรที่จะยกเลิกความเห็นในเวทีดังกล่าว ไม่นำไปเป็นข้ออ้างใดๆ ในโครงการ ฯและให้มีการพูดคุยกันใหม่ในแบบที่อารยชนพึงกระทำ

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวทีที่ขาดความชอบธรรม ใช้กองกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ปิดถนนสี่เลนส์ ปิดกั้นผู้เห็นต่างจึงทำให้กระแสสังคมตีกลับ มีผู้ที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการฯนี้เพิ่มมากขึ้น ในบางพื้นที่ได้มีการลงชื่อไม่เห็นด้วยกับโครงการยกหมู่บ้านเพียงแต่ไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกรงการถูกข่มขู่คุกคามอย่างที่เคยเกิดขึ้น ทั้งนี้ขอให้มีการแสดงสัญลักษณ์บอกรัก จะนะ ด้วยการชูมือเป็นสัญลักษณ์ I LOVE YOU ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสัญลักษณ์หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง