คลายล็อกยังไม่สุด 27 จว.ยังห้ามดริงก์ในร้าน-ยืดให้เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ผับบาร์ยังปิด

คลายล็อกยังไม่สุด 27 จว.ยังห้ามดริงก์ในร้าน-ยืดให้เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ผับบาร์ยังปิด
มติชน
19 มิถุนายน 2564 ( 08:23 )
9
คลายล็อกยังไม่สุด 27 จว.ยังห้ามดริงก์ในร้าน-ยืดให้เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ผับบาร์ยังปิด

 

วันที่ 19 มิถุนายน กิจกรรมและกิจการต่างๆ เตรียมพร้อมเปิดบริการเพิ่มเติม ที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 21 มิถุนายน หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไฟเขียวคลายล็อกมากขึ้นกว่าเดิม ในจังหวัดที่ถูกแบ่งโซนต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวว่า ศบค.กำหนดมาตรการผ่อนคลายที่จะประกาศใช้ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ โดยแบ่งโซนพื้นที่ ดังนี้ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่

 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส 3.พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม และ 4.พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง 53 จังหวัด ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ยังต้องคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะออกนอกเคหะสถาน และคงปิดสถานบริการและสถานบันเทิง ผับบาร์ทุกพื้นที่

 

“ส่วนมาตรการอื่นๆ มีดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามรวมกันมากกว่า 50 คน พื้นที่ควบคุมสุงสุด ห้ามมากกว่า 100 คน พื้นที่ควบคุม ห้ามมากกว่า 150 คน และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ห้ามมากกว่า 250 คน และพื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามมากกว่า 300 คน

 

2.ร้านอาหาร พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั่งบริโภคในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศห้ามนั่งเกิน ร้อยละ 50 ของพื้นที่ เปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. โดยงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน พื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุรา พื้นที่ควบคุม ยังงดจำหน่ายและดื่มสุรา ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเฝ้าระวัง เปิดได้ตามปกติ ไม่งดจำหน่ายและดื่มสุรา”นพ.ทวีศิลป์กล่าว

 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า 3.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ห้ามกิจกรรมส่งเสริมการขาย พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดได้ตามปกติ 4.สถานศึกษา พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ให้ใช้การเรียนออนไลน์ ส่วนพื้นที่อื่นๆ สามารถใช้ได้

 

5.สถานที่กลางแจ้งเล่นกีฬา พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากเป็นพื้นที่ปิดยังให้งดอยู่ ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. แข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ส่วนพื้นที่อื่นๆ สามารถเปิดได้โดยจำนวนผู้เข้าชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง