รีเซต

‘พช.’ พักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก เจอพิษโควิด-19

‘พช.’ พักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก เจอพิษโควิด-19
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 10:48 )
64
1
‘พช.’ พักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก เจอพิษโควิด-19

‘พช.’ พักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก เจอพิษโควิด-19

วันที่ 5 เมษายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกในการชะลอการชำระหนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการประคับประคองให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตินี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงมีมติให้ดำเนินการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ

อธิบดีพช. กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ คือ เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี เป็นผู้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยสมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนฯ ที่ถึงกำหนดชำระระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 สามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 29 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ หรือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

การพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณารับรองการขอพักชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมความพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดและมีความปลอดภัยที่สุด หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 3081 หรือ 02 141 3056

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเมื่อต้นปี ดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี และเมื่อเกิดสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เร่งออกมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยให้สมาชิกเป็นเวลา 1 ปี เพื่อจะช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านในการชะลอการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกที่เข้าเกณฑ์ไปยื่นเรื่องตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะสามารถประคับประคองให้ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้..”

นอกจากนี้ พช.ยังมีแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 ที่เริ่มดำเนินการแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้ 5 ชนิด นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน” อธิบดีพช. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง