รีเซต

รับมือน้ำท่วมด้วย Google ! เริ่มขยายบริการ FloodHub เช็กระดับน้ำ 80 ประเทศ รวมถึงไทย

รับมือน้ำท่วมด้วย Google ! เริ่มขยายบริการ FloodHub เช็กระดับน้ำ 80 ประเทศ รวมถึงไทย
TNN ช่อง16
25 พฤษภาคม 2566 ( 15:55 )
28
รับมือน้ำท่วมด้วย Google ! เริ่มขยายบริการ FloodHub เช็กระดับน้ำ 80 ประเทศ รวมถึงไทย

กูเกิล (Google) บริษัทด้านบริการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศชื่อดัง ประกาศขยายพื้นที่ให้บริการฟลัดฮับ (FloodHub) บริการตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำพร้อมพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้า 7 วัน ให้ครอบคลุมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป, อเมริกากลางและใต้ ตลอดจนทวีปแอฟริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงประเทศไทย


คุณลักษณะทั่วไปของ Google FloodHub

บริการฟลัดฮับ มีจุดเด่นในเรื่องของการให้ข้อมูลระดับน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มักเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วม โดยแสดงทั้งระดับน้ำในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าสูงสุด 7 วัน พร้อมป้ายตัวเลขกำกับระดับน้ำที่ควรเฝ้าระวังและระดับน้ำที่เป็นอันตรายด้วยการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชื่อมต่อฐานข้อมูล ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ประชาชนกว่า 460 ล้านคน ทั่วโลกได้รับข้อมูลเพื่อการรับมืออุทกภัยได้อย่างทันท่วงที


รายงานข้อมูลและการคาดการณ์ที่ฟลัดฮับแสดงผลนั้นทางกูเกิลเปิดให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้งานได้เช่นกัน โดยหวังให้เกิดการนำไปใช้สำหรับแผนการอพยพ


ข้อมูลทางเทคนิคของ Google FloodHub

ฟลัดฮับที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นมีพื้นฐานมาจากรูปแบบการคำนวณตามหลักอุทกวิทยา (Hydrologic Model) ซึ่งปกติจะใช้ในการรายงานและทำนายระดับน้ำในแม่น้ำ และรูปแบบการคำนวณตามหลักพยากรณ์น้ำท่วม ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและระดับความลึกของน้ำท่วมมาผสานเข้าด้วยกัน


อย่างไรก็ตาม ฟลัดฮับนั้นมีอยู่เฉพาะบนเว็บไซต์ ที่ใช้ฐานข้อมูลของกูเกิล แมพส์ (Google Maps) บริการแผนที่ของกูเกิลมาประกอบ ซึ่งเป็นภาพที่แปลกตาและทางกูเกิลเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องพัฒนาให้สามารถแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบริการแมพส์ได้โดยตรง รวมถึงบริการค้นหา (Google Search) ด้วยเช่นกัน
ที่มาข้อมูล Neowin

ที่มารูปภาพ Wikipedia, FloodHub

ข่าวที่เกี่ยวข้อง