TrueID

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน
ข่าวสด
27 พฤศจิกายน 2564 ( 21:33 )
22
โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน

 

โมเดอร์นา 1.3 ล้านโดส ถึงไทย อภ.ส่งตรวจมาตรฐานก่อนให้สมาคม รพ.เอกชน ส่วนวัคซีนที่เหลือคาดว่าจะเข้ามาในเดือน ธ.ค. และ ไตรมาสแรกของปี 65

 

7 พ.ย. 2564 - ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการอภ. พร้อมด้วย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน Mr.Rehan Saghir Executive Vice President ZP Therapeutics ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด

 

รับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาล็อตที่ 2 ที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,382,500 โดส โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพมหานคร

 

ภญ.ศิริกุล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. จำนวน 560,200 โดส รวมวัคซีนที่นำเข้ามาวันนี้เพิ่มรวมจำนวน 1,942,700 โดส เมื่อผ่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จะขนส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

 

จากนั้น เมื่อองค์การเภสัชกรรมทำการตรวจนับวัคซีนแล้ว บริษัทจะส่งตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เมื่อผ่านทุกขั้นตอน องค์การฯจะได้ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อกระจายวัคซีนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ และในส่วนวัคซีนที่เหลือคาดว่าจะเข้ามาในเดือน ธ.ค. 64 และในไตรมาสแรกของปี 65 (ม.ค.-มี.ค. 65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง