34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 28 วัน(กราฟิก)

34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 28 วัน(กราฟิก)
มติชน
4 พฤษภาคม 2563 ( 15:16 )
288
2
34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 28 วัน(กราฟิก)

34 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 28 วัน(กราฟิก)

วันที่ 4 พฤษภาคม กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ประมวล การพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

จำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
– มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
– ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                      จำนวน 10 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 34 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 17 จังหวัด
– ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน 16 จังหวัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง