รีเซต

คนมวยไทยเตรียมระดมความเห็น กอบกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีคืน

คนมวยไทยเตรียมระดมความเห็น กอบกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีคืน
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 02:19 )
89
คนมวยไทยเตรียมระดมความเห็น กอบกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีคืน

คนมวยไทยระดมความเห็น กอบกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีคืน

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดประชุมผู้แทนบุคคลในวงการมวย 3 กลุ่ม มาแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปทั้งหลาย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยเชิญบุคลากรกีฬามวยประกอบด้วย 1.นักมวย 2.ผู้ฝึกสอนและเทรนเนอร์(ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพรบ กีฬามวย พ.ศ.2563 ) 3.ผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนผู้ตัดสินสนามมวยเวทีมาตรฐาน 4 เวที ได้แก่ ลุมพินี, ราชดำเนิน, ช่อง 7, สยามอ้อมน้อย ร่วมหารือ

ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในการที่จะนำเสนอข้อมูลสรุปให้ทางภาครัฐพิจารณาต่อไป โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้ 1.สร้างภาพพจน์ ภาพลักษณ์คนมวยต่อสังคมภายนอกว่าคนมวยไม่ได้เป็น super spreader และเมื่อเป็นแล้วคนมวยออกมายอมรับ เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อไวรัส “โควิด-19” ให้คนรอบข้าง ระวังตัว และเฝ้าสังเกตุการณ์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ได้รับเชื้อที่สนามมวย จัดทำฐานข้อมูลบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภทที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นเอกสาร รวบรวมความคิดเห็นบุคคลมวยเพื่อเป็นเอกสาร นำส่งไปให้ทางภาครัฐ โดยกลุ่มบุคคลในวงการกีฬามวย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักมวย, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน, หัวหน้าค่ายมวย ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด และจะนำเสนอเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประชุมคณะกรรมการ คณะต่างๆ ตามลำดับขั้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง