รีเซต

‘ดอน’ คุยรมว.กต.มาเลย์ ติดตามผลหารือนายกฯ 2 ฝ่าย ร่วมมือลดผลกระทบโควิด

‘ดอน’ คุยรมว.กต.มาเลย์ ติดตามผลหารือนายกฯ 2 ฝ่าย ร่วมมือลดผลกระทบโควิด
มติชน
17 มิถุนายน 2563 ( 17:11 )
178
‘ดอน’ คุยรมว.กต.มาเลย์ ติดตามผลหารือนายกฯ 2 ฝ่าย ร่วมมือลดผลกระทบโควิด
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ออกข่าวสารนิเทศลงวันที่ 17 มิถุนายน เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย สองฝ่ายยินดีกับอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลงในทั้งสองประเทศ และจะร่วมมือใกล้ชิดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนสองฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย และความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเอเปค
 
 
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับดาโตะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  และแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 การส่งเสริมความเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย และความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเอเปค
 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายยินดีกับอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองประเทศ และเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือคนชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการรักษาความต่อเนื่องในห่วงโซ่การผลิต การขนส่งสินค้าและการค้าข้ามพรมแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง