รีเซต

มุกดาหารพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของจังหวัด

มุกดาหารพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของจังหวัด
มติชน
29 ธันวาคม 2564 ( 14:10 )
31
มุกดาหารพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อโควิด-19 รายที่ 2567 ของจังหวัดมุกดาหารติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของจังหวัด เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 24 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ อยู่ซอยศรีประเสริฐ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จำนวน 4 ราย และมีTime line การเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ในวันที่ 21 ธันวาคม รับประทานอาหารกับเพื่อน และสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันผู้ป่วยติดเชื้อต่อมาและในวันที่ 28 ธันวาคม มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าพบเชื้อOmicronซึ่งผู้ป่วยมีประวัติการได้รับวัคซีน แล้ว 2 เข็ม (SVเข็มที่1 +AZ เข็มที่ 2) ทั้งนี้ผู้ป่วยมีอาการ ไม่มีไข้ มีไอ เจ็บคอเล็กน้อย

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ควบคุมโรคและระบุว่าผู้ป่วยรายที่ 2567 ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 4 ราย (รายที่2565 ,2566 , 2569 และรายที่ 2573 ของจังหวัดมุกดาหารโดยมีกลุ่มเสี่ยงสูง ( HR ) ในครอบครัวและเพื่อน จำนวน 7 ราย ตรวจพบเชื้อ 4 ราย

 

นายเฉลิมพล กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงในจังหวัดมุกดาหาร ที่ผู้ป่วยเดินทางไป และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายอื่น และประกาศแจ้งให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่ต้องเฝ้าระวังฯ สังเกตอาการหากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว หรืออื่น ๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

 

ส่วนการระบาดโควิด -19 จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยCluster ร้านอาหารและตลาด คือ ตลาดมารวย ตลาดไนท์บ๊อค ร้านอาหาร The Pool โดยมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 26 ราย รายแรกตรวจพบวันที่ 24 ธันวาคม รายล่าสุดตรวจพบวันที่ 28 ธันวาคม ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 26 รายมีความเชื่อมโยงกัน มีประวัติรับประทานอาหารร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ใกล้ชิดกัน จังหวัดมุกดาหารจึงให้ผู้เดินทางไปสถานที่เฝ้าระวังตามTime line ผู้ป่วยให้เฝ้าระวังอาการ สังเกตอาการ เว้นระยะห่าง ตามมาตรการ DMHTT 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ ไอหวัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเร่งสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติม กักตัว (HQ) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย 14 วัน ตรวจเชิงรุก (Sentinel Surveillance) ในสถานที่เสี่ยงได้แก่ ตลาดราตรี ตลาดมารวย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง