รีเซต

คมนาคมทุ่ม 4.5 พันล้าน ผุดสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง ลดเวลาเดินทาง 2 ชม. เปิดใช้ปี 68

คมนาคมทุ่ม 4.5 พันล้าน ผุดสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง ลดเวลาเดินทาง 2 ชม. เปิดใช้ปี 68
ข่าวสด
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:28 )
76
คมนาคมทุ่ม 4.5 พันล้าน ผุดสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง ลดเวลาเดินทาง 2 ชม. เปิดใช้ปี 68

\นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท(ทช.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 4,500 ล้านบาทเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา


ทำให้ลดระยะการเดินทางได้ 80 กิโลเมตร หรือ ลดเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ


“กรมได้จัดประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนไปแล้ว 5 ครั้ง โดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างสรุปรายงานอีไอเอ และการสำรวจออกแบบรายละเอียด จากนั้นจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตั้งเป้าที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 ใช้เวลาราว จะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ ในปี2568 “


นายปฐมกล่าวว่าปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่าง 2 มีปริมาณมาก ซึ่งตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง – หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางของประชาชนไม่ได้รับความสะดวก


สำหรับสะพานดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างสะพานใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณ หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกตัดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณ หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง