ทรู สร้างสรรค์ “VClass” ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ยุคดิจิทัล จาก VLEARN

ทรู สร้างสรรค์ “VClass” ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ยุคดิจิทัล จาก VLEARN
มติชน
16 มิถุนายน 2564 ( 14:16 )
30
ทรู สร้างสรรค์ “VClass” ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ยุคดิจิทัล จาก VLEARN

ด้วยความตั้งใจอยู่เคียงคู่คนไทยทุกภาคส่วนในทุกวิกฤต โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ กลุ่มทรู จึงพร้อมดูแลคุณครูและนักเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกช่วงเวลา ข้ามผ่านทุกข้อจำกัด โดยได้พัฒนา “VClass” (วี-คลาส) ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล ล่าสุดใน VLEARN ภายใต้แพลตฟอร์ม True VWORLD สำหรับการเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งขณะเรียนที่บ้าน เสมือนนั่งอยู่ในห้องเรียนจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนช่วงเปิดเทอม ด้วยฟังก์ชันเด่น ไม่ว่าจะเป็น Class – ระบบมอบหมายงานและตรวจสอบความคืบหน้างานจนเสร็จสมบูรณ์ Gradebook – สมุดพกดิจิทัลที่แสดงผลคะแนนเป็นเกรดและเปอร์เซ็นต์ ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม แบบเปรียบเทียบเป็นกราฟ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด Content Management – การบริหารจัดการคอนเทนต์คุณภาพเพื่อการเรียนรู้ ที่ให้ครูสามารถสร้างบทเรียน แบบทดสอบ พร้อมกำหนดเวลาทำข้อสอบและให้คะแนนแบบเรียลไทม์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ ค้นหาบทเรียนและข้อสอบได้ง่าย และ Library – ห้องสมุดออนไลน์ประจำชั้นเรียน ให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อ e-learning ตามที่ผู้สอนเตรียมไว้บน Bookshelf สำหรับค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ตั้งใจสร้างสรรค์ “VClass” เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม ทั้งผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้สอน และนักเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.truevirtualworld.com และแอปพลิเคชัน True VWorld สถานศึกษาที่สนใจ โทร. 089-116-0239 หรือติดต่อ VLEARN Care Center โทร. 0-2700-8044 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง