TrueID

โคราชผงะ ! เปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบ นร.ติดเชื้อ 65 ราย ครู 2 ราย

โคราชผงะ ! เปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบ นร.ติดเชื้อ 65 ราย ครู 2 ราย
มติชน
19 พฤศจิกายน 2564 ( 14:49 )
11
โคราชผงะ ! เปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบ นร.ติดเชื้อ 65 ราย ครู 2 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ. นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการ ดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

 

พ.ญ อารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 82 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย และสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 81 ราย ผู้เสียชีวืตสะสม 246 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 31,819 ราย รักษาหาย 29,873 ราย ยังรักษาอยู่ 1,700 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 246 ราย ส่วนสถานการณ์ในเรือนจำกลางนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย รักษาหาย 537 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,934 ราย และทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว จำนวนผู้ป่วยเท่าเดิมสะสม 506 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,440 ราย

 

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของ 4 คลัสเตอร์เดิม แม้นสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดโดยพบผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและอยู่ในสถานที่กักตัวแต่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1.คลัสเตอร์โรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เขคอุตสาหกรรมสุรนารี อ.เมือง ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เป็นลูกจ้างคนไทย 2 ราย ชาวต่างด้าว 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 299 ราย
2.คลัสเตอร์โรงงานสีมาเฟอร์นิช จำกัด ต.หัวทะเล .เมือง ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นลูกจ้างรายวัน 39 ราย ครอบครัว 11 ราย โดยเชื้อกระจายในพื้นที่ อ.เมือง 27 ราย อ.เฉลิมพระเกียรติ 8 ราย อ.พิมาย 1 ราย อ.โนนสูง 2 ราย อ.คง 1 ราย

 

3.คลัสเตอร์บริษัทฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด อ.เมือง ผู้ป่วยสะสม 33 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นลูกจ้าง 85 ราย ครอบครัว 5 ราย


4.คลัสเตอร์บ้านตาฮิงหมู่ 8 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง เป็นกลุ่มอาชีพหมอลำ หมอแคน ได้ตระเวนจัดการแสดงในงานวันคล้ายวันเกิดและงานบุญกฐิน มีผู้ติดเชื้อ 19 ราย สาเหตุเกิดจากรับประทานอาหารร่วม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกักตัวเพื่อยับยั้งเชื้อโรค

 

 

ส่วนนางปัญญา ศรีหมื่นไวย ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบของรัฐและเอกชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 1,713 แห่ง โดยมีสถานศึกษาทยอยเปิดสอนออนไซต์และออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย ที่ผ่านมา จำนวน 1,227 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่และได้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อ ล่าสุดรับรายงานมีนักเรียนติดเชื้อ 66 ราย และครูสอน 2 ราย จึงได้กำชับให้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมแผนเผชิญเหตุ เพื่อป้องกันเชื้อลุกลามขยายวงกว้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง