รีเซต

รู้หรือไม่? ถูกโทรตื๊อขายของจนน่ารำคาญ ใช้สิทธิ PDPA คุ้มครองได้นะ

รู้หรือไม่? ถูกโทรตื๊อขายของจนน่ารำคาญ ใช้สิทธิ PDPA คุ้มครองได้นะ
TNN ช่อง16
13 มิถุนายน 2565 ( 19:46 )
178
รู้หรือไม่? ถูกโทรตื๊อขายของจนน่ารำคาญ ใช้สิทธิ PDPA คุ้มครองได้นะ

วันนี้ ( 13 มิ.ย. 65 )จากกรณี  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน การสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

กฏหมาย PDPA จะคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่-ชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน-เลขบัตรประชาชน-เลขหนังสือเดินทาง-เลขใบอนุญาตขับขี่-ข้อมูลทางการศึกษา-ข้อมูลทางการเงิน-ข้อมูลทางการแพทย์-ทะเบียนรถยนต์-โฉนดที่ดิน-ทะเบียนบ้าน-วันเดือนปีเกิด-สัญชาติ-น้ำหนักส่วนสูง-ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password, Cookies IP address, GPS Location 

ดังนั้นจึงรวมไปถึงการคุ้มครองกรณีเรื่องการโทรมาเพื่อเสนอขายสินค้า โดยที่เราไม่ต้องการอีกอีกด้วย โดย  เฟซบุ๊ก PDPC Thailand  ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้ว่า

คำถาม  พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทโทรมาเสนอขายสินค้า ถ้าเรารำคาญ ทำอะไรได้ตาม PDPA ?

เรามีสิทธิดังนี้ 

1.ขอทราบแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับตน จากผู้โทรติดต่อ

2.ใช้สิทธิคัดค้านการทำการตลาดแบบตรงได้ โดยผู้เสนอขายสินค้า หรือ บริการมีหน้าที่ต้องยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อการทำการตลาดแบบตรง 


ข้อมูลจาก  :  เฟซบุ๊ก PDPC Thailand  

ภาพจาก :   AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง