ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล โอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35

ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล โอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35
มติชน
27 สิงหาคม 2564 ( 08:43 )
8
ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล โอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35 ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองบัญชาการกองทัพบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 14 หน่วย ได้กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ, พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2564 ให้แก่ผู้แทนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น 71 นายจากกำลังพลทั้งหมดภายในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก (สำหรับปีนี้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้รับมอบรางวัลแทนกำลังพลดีเด่นทั้ง 71 นาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19)

 

 

 

กองบัญชาการกองทัพบก เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงกลาโหม และอีกส่วนหนึ่งบริเวณสวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมากองทัพบกเล็งเห็นว่าสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบ ขณะเดียวกันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ย้ายไปอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จึงเล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดิม มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลัก ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่กองทัพบกหลายท่าน และมีพื้นที่กว้างขวาง การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางผ่านของแขกบ้านแขกเมือง พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงได้สั่งการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบก และได้กระทำพิธีเปิดที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบก ครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2529

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง