รีเซต

"ทำดี มีคนรู้" วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จิตอาสา-อาสาสมัครกู้ภัย ที่เสียสละ

"ทำดี มีคนรู้" วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จิตอาสา-อาสาสมัครกู้ภัย ที่เสียสละ
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2565 ( 20:06 )
82
"ทำดี มีคนรู้" วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จิตอาสา-อาสาสมัครกู้ภัย ที่เสียสละ


วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ โครงการ “ทำดี มีคนรู้” มอบโล่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการฯ กล่าวรายงาน และมีสมาชิกวุฒิสภา นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ เข้าร่วม


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสียสละความสุขสบายส่วนตัว ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเห็นคุณค่าของการกระทำนั้น และมีความสุขที่ได้กระทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น ถือเป็นงานปิดทองหลังพระที่น้อยคนนักจะมองเห็น โดยผู้ปฏิบัติต้องอาศัยพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีความรักความเสียสละ มีน้ำใจเอื้ออาทร และมีจิตใจโอบอ้อมอารี ซึ่งคนเหล่านี้ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ และควรได้รับกำลังใจจากผู้คนในสังคม โดยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีสภาพปัญหามากมายที่ไม่สามารถรอการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้งานอาสาสมัครและจิตอาสาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยแก้ไขปัญหาและวิกฤตของสังคมในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งนี้ ขอชื่นชมและสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 คน ที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการเสี่ยงภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา จนเกิดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต รวมไปถึงกลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสา ใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเสียสละกำลังกาย เวลา และสติปัญญา เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศในโครงการ “ทำดีมีคนรู้” ในวันนี้ ถือเป็นการประกาศให้สังคมได้รับทราบว่า “คนดี” เมื่อทำความดีต้องมีคนรับรู้ และต้องได้รับการชื่นชมยินดี พร้อมกับเป็นการมอบกำลังใจให้กับบุคคลดังกล่าวและสนับสนุนให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคมในการทำความดีต่อไปสำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ประกอบด้วย 1. กลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสาเสียสละ มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ผู้แทนครอบครัวของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 4 ราย ได้แก่ นายธนภพ ประไพ นางนิตยา โกยทอง นายอรรถพล ท้วมทอง และนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  2. กลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสา ที่ใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเสียสละกำลังกาย เวลา และสติปัญญา เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. นายนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ บริษัท กิบไทย จำกัด 2. ทีมจิตอาสา เค เยาวราช นำโดย นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร 3. นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศีลป์ ผู้ก่อตั้งคลินิกเวชกรรมสุรัตน์ และ 4. นายพีระ อุดมกิจสกุล ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง