รีเซต

กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่

กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่
มติชน
16 สิงหาคม 2565 ( 17:46 )
107
กม.เลือกตั้งถึงกกต.แล้ว รอเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า จับตาทักท้วงร่างตัวเองหรือไม่

ข่าววันนี้ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับหนังสือพร้อมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ .. )พ.ศ. …. ซึ่งถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ส่งถึงประธานกกต. มีเนื้อหาระบุว่า ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาภายใน 180 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยนับแต่วันที่ประธานรัฐสภา อนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น ตามมาตรา 132 (1) ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ ตามมาตรา 131 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2563 ข้อ 87 วรรคสอง ประกอบข้อ 101 ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สอง และให้ดำเนินการตามข้อ 102 ต่อไป ในการนี้ จึงส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นร่างที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่สองมายังกกต. เพื่อให้ความเห็นตาม มาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงาน กกต. ได้รับหนังสือแล้ว จะทำการศึกษาและคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต.เพื่อลงมติได้ในช่วงวันที่ 22 -23 สิงหาคม ที่จะมีการนัดประชุม กกต. ซึ่งการพิจารณาของกกต.ยังมีเวลาตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง