รีเซต

การเคหะฯ ประกาศเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด พักชำระ 3 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

การเคหะฯ ประกาศเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด พักชำระ 3 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 19:52 )
148
1
การเคหะฯ ประกาศเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด พักชำระ 3 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

การเคหะฯ ประกาศเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด พักชำระ 3 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ (กคช.) แจ้งประกาศ 4 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า กคช. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 4 มาตรการ ดังนี้ 1.พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 2.ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที

3.ลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และ 4.จัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และการเคหะแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร 1615

ข่าวที่เกี่ยวข้อง