รีเซต

โฆษกรัฐบาลนำประชุมคกก.โฆษกกระทรวง ดันสื่อสารเชิงรุก สร้างความเข้าใจการทำงานรัฐถึงปชช.

โฆษกรัฐบาลนำประชุมคกก.โฆษกกระทรวง ดันสื่อสารเชิงรุก สร้างความเข้าใจการทำงานรัฐถึงปชช.
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:32 )
79
โฆษกรัฐบาลนำประชุมคกก.โฆษกกระทรวง ดันสื่อสารเชิงรุก สร้างความเข้าใจการทำงานรัฐถึงปชช.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2564 โดยในการประชุมประกอบด้วย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ และโฆษกประจำกระทรวงต่างๆ ในฐานะกรรมการเข้าร่วม

 

นายอนุชากล่าวถึงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในชีวิตวิถีใหม่ New Normal และต้องเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง และแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือเชิงสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐบาลร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น มุ่งหวังประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชนเป็นสำคัญตามแนวทางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญ

 

ทั้งนี้ นายอนุชาฯ ได้แบ่งปันแนวทางการทำงานที่นายกรัฐมนตรีได้วางแนวทางไว้ ทั้งยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเชิงรับ ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสนใจ

 

ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนา ความก้าวหน้าที่รัฐบาลได้วางแนวทาง โครงการเพื่อประชาชน ตลอดจน นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจถึงผู้ทำงานทุกท่าน ขอให้ทุกท่านร่วมทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สู่ประชาชน

 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีอุปสรรคปัญหาในการทำงาน นายอนุชาฯ ในฐานะโฆษกรัฐบาล พร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง