รีเซต

ครม. ไฟเขียวกฎกระทรวงใหม่ คืนเงินประกันให้บริษัททัวร์ 70%

ครม. ไฟเขียวกฎกระทรวงใหม่ คืนเงินประกันให้บริษัททัวร์ 70%
ข่าวสด
24 มีนาคม 2563 ( 21:57 )
26
ครม. ไฟเขียวกฎกระทรวงใหม่ คืนเงินประกันให้บริษัททัวร์ 70%

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน แบ่งเป็น 3 กรณี คือ หากประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 3,000 บาท , ธุรกิจนำเที่ยวประเภทภายในประเทศ ต้องวางหลักประกัน 1.5 หมื่นบาท , ธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกัน 3 หมื่นบาท และธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกัน 6 หมื่นบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้ปรับลดลงจากเดิม 70% เพื่อช่วยเหลือเอกชนในภาวะวิกฤตจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว หลังจากธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงักงัน ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการออกกฎหมายฉบับนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระยะเร่งด่วน ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและพนักงานในความดูแลไปได้ในช่วงระยะเวลาวิกฤตนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง