ก.ล.ต. หารือ “ประธานกรรมการ บลจ.” ร่วมส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจจัดการลงทุน

ก.ล.ต. หารือ “ประธานกรรมการ บลจ.” ร่วมส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจจัดการลงทุน
ทันหุ้น
8 มีนาคม 2564 ( 13:40 )
7
ก.ล.ต. หารือ “ประธานกรรมการ บลจ.” ร่วมส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจจัดการลงทุน

ทันหุ้น - ก.ล.ต.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  (บลจ.) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจจัดการลงทุน  และการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม  โดยพัฒนากองทุนรวมที่รองรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทใหม่ ๆ  และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG fund) การขยายฐานผู้ลงทุน  รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ได้จัดประชุมในหัวข้อ  “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจัดการในการส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจจัดการลงทุน”  เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  (ประธานกรรมการ บลจ.)  ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดี  รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยมีประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจาก บลจ. 23  แห่งเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจีส

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า   ในการประชุมครั้งนี้ยังหารือกันในประเด็นการพัฒนากองทุนรวมที่รองรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทใหม่  ๆ การส่งเสริมกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG fund)  การเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตั้งกองทุน  การขยายฐานผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระยะยาว  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน  การมีเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาแก่ภาคเศรษฐกิจที่สามารถตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย  ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก

 

“ก.ล.ต.  ขอขอบคุณประธานกรรมการ บลจ.  และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย ก.ล.ต.  พร้อมนำข้อเสนอแนะจากที่ได้รับไปพิจารณาและจะจัดให้มีการหารือร่วมกับประธานกรรมการ  บลจ. ปีละครั้ง  เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง  และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง