รีเซต

คึกคัก! ศิษย์เก่าโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตบเท้าร่วมวิ่งการกุศล

คึกคัก! ศิษย์เก่าโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตบเท้าร่วมวิ่งการกุศล
มติชน
27 พฤศจิกายน 2565 ( 16:54 )
15
คึกคัก! ศิษย์เก่าโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตบเท้าร่วมวิ่งการกุศล

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 65 ที่โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ได้จัดงานวิ่งการกุศล Soongsumarn Charity Run 2022 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่า บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการวิ่งการกุศล Soongsumarn Charity Run 2022 อาทิ ดร.สมพงษ์ สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคม พล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัทชมเดือนคอมเพล็กซ์ จำกัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าระหัด ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

 

 

โดยมีการจัดการแข่งขัน 3 ประเภท Fun Run วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 Km. Fun Run วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 Km. มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 Km. Virtual Run วิ่งเก็บระยะ 20 Km. VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ

 

ทั้งนี้การจัดงานวิ่งการกุศล Soongsumarn Charity Run 2022 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ สมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”สุพรรณบุรี สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า ร่วมกับโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” , เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าและทุกท่านได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง , เพื่อกระตุ้นให้ศิษย์เก่าและทุกท่าน พบปะรวมตัว เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสถานศึกษา ต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง