รีเซต

ททท. ผุดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย 'บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน'

ททท. ผุดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย 'บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน'
มติชน
6 กันยายน 2563 ( 12:04 )
264
ททท. ผุดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย 'บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน'

ททท. ผุดโครงการเท่ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก “บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน”

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ  เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ ททท. ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2564 ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ของรัฐบาล โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก กลุ่มครอบครัว และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวด้วย  Responsible Tourism (RT)

 

นายนพดล กล่าวต่อว่า  ‘บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน’ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ททท.กำหนดจัดทำขึ้น อันเป็นการต่อยอดจากโครงการ เที่ยวด้วยช่วยได้  (Trip & Treat)  ซึ่งเป็นโครงการท่องเที่ยวแบบ CSR ที่ ททท. รณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับโลก”

 

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ไม่สร้างขยะ ช่วยกันลดพลาสติก ลดโลกร้อน  เพียงช่วยกันคนละไม้คนละมือ  ความสวยงามทางธรรมชาติ   ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็กลับมา เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งละแห่งล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว  มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น  จึงอยาก “บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน”  น่าท่องเที่ยวมากแค่ไหน น่าไปสัมผัสบรรยากาศมากแค่ไหน   ซึ่งจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กิจกรรมบอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน จะการเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (RT)  และดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้คงความสวยงามอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง