รีเซต

'ขอนแก่น' สั่งเรียนออนไลน์ถึง 14 ม.ค. ชะลอจัดงานวันเด็ก ขอหน่วยงานรัฐ-เอกชนให้คน WFH

'ขอนแก่น' สั่งเรียนออนไลน์ถึง 14 ม.ค. ชะลอจัดงานวันเด็ก ขอหน่วยงานรัฐ-เอกชนให้คน WFH
มติชน
3 มกราคม 2565 ( 13:03 )
11
'ขอนแก่น' สั่งเรียนออนไลน์ถึง 14 ม.ค. ชะลอจัดงานวันเด็ก ขอหน่วยงานรัฐ-เอกชนให้คน WFH

กก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้โรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์ หน่วยงานรัฐ-เอกชนดำเนินมาตรการ WFH ระหว่าง 1-14 ม.ค.65 และชะลอจัดงานวันเด็ก

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบทางไกล (Webex) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จากการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปมติและข้อสั่งการ ดังนี้

 

1.ให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการทุกแห่งประเมินความเสี่ยงของบุคลากร/พนักงาน และดำเนินการสุ่มตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน

 

2.ให้โรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอนแบบ on site โดยจัดสอนแบบ on line ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565 ยกเว้นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ

 

3.ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ WFH อย่างเต็มขีดความสามารถ และขอความร่วมมือในภาคเอกชนดำเนินการตามมาตรการ WFH อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565

 

4.ให้ชะลอการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ออกไปก่อน

 

5.มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นประเมินและพิจารณากิจกรรมการวมกลุ่มคนจำนวนมาก ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 แล้ว หากมีความเสี่ยงให้พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง