รีเซต

รฟท. เล็งชง ครม. ยืดเวลาลงนามสัญญา 'รถไฟไทย-จีน' อีก 90 วัน

รฟท. เล็งชง ครม. ยืดเวลาลงนามสัญญา 'รถไฟไทย-จีน' อีก 90 วัน
มติชน
16 ตุลาคม 2563 ( 15:22 )
91
รฟท. เล็งชง ครม. ยืดเวลาลงนามสัญญา 'รถไฟไทย-จีน' อีก 90 วัน

รฟท. เล็งชง ครม. ยืดเวลาลงนามสัญญา ‘รถไฟไทย-จีน’ อีก 90 วัน

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ว่า ในส่วนของสถานะและความก้าวหน้าของโครงการไฮสปีดเทรนไทย-จีน ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ได้เปิดประกวดราคางานโยธาไปแล้ว 13 สัญญา จากทั้งหมด 14 สัญญา แบ่งออกเป็น สัญญางานโยธา 12 สัญญา งานอุโมงค์ 1 สัญญา และศูนย์ซ่อมบำรุง 1 สัญญา รายละเอียดดังนี้ สัญญา 1-1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบันก่อนสร้างแล้วเสร็จ สัญญา 2-1 ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง กม. ความก้าวหน้า 39.29% ล่าช้ากว่าแผน 47.89%

 

นายนิรุฒ กล่าวว่า สัญญา 3-1 ช่วงแก่งคอย – กลางดง และช่วงปางอโศก – บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม. ปัจจุบันบอร์ดได้อนุมัติสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ยังติดปัญหาเอกชนยื่นอุทธรณ์ สัญญา 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็ก และลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า – ลำตะคอง ระยะทาง 21.60 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. รอลงนามสัญญา สัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

 

ขณะที่ สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง – นวนคร ระยะทาง 21.80 กม.รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร – บ้านโพ ระยะทาง 23.00 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.300 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง สัญญา 4-7 ช่วงสระบุรี-สระแก้ว ระยะทาง 12.99 กม. รอลงนามสัญญาจ้าง

 

นายนิรุฒ กล่าวว่า บอร์ดได้เห็นชอบให้ขยายเวลาในการดำเนินการจัดทำร่างสัญญาจ้างและเงื่อนไขอื่นในการทำสัญญาจ้างงานระบบ ระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) ไฮสปีดเทรนไทย – จีน เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมมีกำหนดกรอบเวลาลงนามสัญญาดังกล่าวภายใน 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดลงนามในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แต่เนื่องจากปัญหาโควิด-19 ที่อาจส่งผลต่อความไม่สะดวกในการลงนามสัญญา ร.ฟ.ท.จึงจะเสนอขยายกรอบลงนามไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ผิดต่อมติคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ โดยจะขอขยายไปอีก 90 วัน

 

“เรื่องขยายเวลาลงนามสัญญา 2.3 เราไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ลงนามตามวันที่กำหนดในเบื้องต้นนี้ แต่เพราะว่าอาจจะติดปัญหาความไม่สะดวก ทางจีนอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาลงนาม เรื่องนี้เราเลยต้องขอขยายเวลาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ขัดกับมติ ครม. โดยหลังจากบอร์ดอนุมัติแล้ว ก็จะเร่งเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้” นายนิรุฒ กล่าว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม