รีเซต

ชาวบ้านกลัวถูกหลอก สหกรณ์ในสระแก้วแจงแบงก์ไม่ปล่อยกู้ ล้มรงงแปรรูปเนื้อลำไย

ชาวบ้านกลัวถูกหลอก สหกรณ์ในสระแก้วแจงแบงก์ไม่ปล่อยกู้ ล้มรงงแปรรูปเนื้อลำไย
มติชน
24 มิถุนายน 2563 ( 09:20 )
426
ชาวบ้านกลัวถูกหลอก สหกรณ์ในสระแก้วแจงแบงก์ไม่ปล่อยกู้ ล้มรงงแปรรูปเนื้อลำไย

ชาวบ้านกลัวถูกหลอก ประธานสหกรณ์ไม้ผลคลองหาด แจงเหตุ ไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตผลปรุงรสจากเนื้อลำไยเพื่อใช้ปรุงรสอาหารสำหรับผู้ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากไม่มีสถาบันการเงินใดปล่อยกู้ รวมทั้งขาดเงินสนับสนุนจากรัฐ และอบจ.จำเป็นต้องหยุดโครงการและปล่อยตัวอาคารทิ้งร้าง

 

วันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสระแก้วถึงความคืบหน้า กรณีชาวสวนลำไยที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับซื้อผลลำไยสด ที่ตกเกรดไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แล้วนำไปผลิตเป็นผงคนอร์ลำไย เครื่องปรุงรสอาหาร สำหรับผู้ทึ่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หรือผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชน ว่าได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และลงทุนซื้อหุ้น ที่เปิดขายในราคา หุ้นละ 100 บาท ตั้งแต่ 3 ปี ที่แล้ว และมีชาวสวนลำไยจำนวนมากลงทุนซื้อหุ้นรวมเป็นเงินแล้วจำนวนหลายแสนบาท แต่จนถึงขณะนี้สหกรณ์ดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และตัวอาคารที่จะใช้เป็นโรงงานผลิตผงปรุงรสก็ถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรม ภายในตัวอาคารก็ว่างเปล่าไม่มีเครื่องจักรกลใดๆ ที่จะใช้ผลิตผงปรุงรสได้เลย สมาชิกจึงกลัวว่าจะถูกหลอก และต้องการเงินที่นำไปลงหุ้นคืน

 

นายสุเทพ แจ่มหอม ประธานสหกรณ์ไม้ผลคลองหาด ชี้แจงว่า สหกรณ์ดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นโดยถูกตัองตามกฏหมายทุกประการ ปัจจุบันยังคงมีฐานะเป็นสหกรณ์ และมีการประชุมใหญ่สมาชิกทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์การที่มีสมาชิกบางส่วนไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนนั้น อาจจะไม่เคยเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก จึงไม่ทราบรายละเอียดของการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของสหกรณ์ หรืออาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็ได้ ซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะผลิตผงปรุงรสจากเนื้อลำไย และได้มีการนำไปจดสิทธิบัตรไว้แล้ว แต่ที่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการผลิตได้ เนื่องจากไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำไปซื้อเครื่องจักรกลสำหรับการผลิตได้ ตนพยายามจะหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาเพิ่มทุนให้เพียงพอ แต่ไม่มีสถาบันการเงินใด ๆ ปล่อยกู้ให้ ส่วนเงินทุนที่สมาชิกรวมกันซื้อหุ้นนั้นปัจจุบัน ยังอยู่ครบทั้งหมด โดยได้นำไปฝากไว้กับธนาคารในพื้นที่ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

นายสุเทพ ยังได้กล่าวถึงที่มาของสหกรณ์ว่า ในแต่ละปีจะมีผลลำไยที่ถูกคัดเป็นผลลำไยตกเกรดเป็นจำนวนมาก หากนำไปขายจะถูกตัดราคาลงจนไม่มีกำไร ทางมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้นำผลลำไยไปค้นคว้า วิจัย จนได้ข้อสรุปว่า สามารถนำเนื้อลำไยไปผลิตเป้นผงปรุงรสอาหารได้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หรือผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทนี้ ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาดเลย ตนและนายอำเภอคลองหาดคนปัจจุบัน จึงเห็นตรงกันว่าสมควรจะก่อตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมา เพื่อรับซื่อลำไยตกเกรด หรือรับซื้อลำไยจากชาวสวน หากราคาลำไยตกต่ำ โดยให้ราคาที่สูงกว่าราคารับซื้อทั่วไป เพื่อให้ชาวสวนอยู่ได้ แต่ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เงินที่ระดมทุนจากชาวสวนมาได้นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ แม้จะพยายามหาแหล่งเงินกู้ หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ก็ยังไม่สามารถหาได้ แม้แต่จากท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็ไม่มีงบประมาณพอที่จะสนับสนุนได้ จึงจำเป็นต้องปล่อยโครงการค้างไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง