รีเซต

ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน 5 จังหวัด 667 ไร่ เดินหน้าสร้าง 'รถไฟความเร็วสูง'

ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน 5 จังหวัด 667 ไร่ เดินหน้าสร้าง 'รถไฟความเร็วสูง'
ข่าวสด
22 มีนาคม 2565 ( 16:15 )
81
ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน 5 จังหวัด 667 ไร่ เดินหน้าสร้าง 'รถไฟความเร็วสูง'

ข่าววันนี้น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินจะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา

 

เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ไทย และ จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนให้ถูกต้องชัดเจน

 

ร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อ.ลาลูกกา อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา อ.หนองแซง อ.เส้าไห้ อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.เนินสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รวมเนื้อที่ประมาณ 667 ไร่ และอาคาร 1,130 หลัง

 

เพื่อก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ขนาดทาง 1.435 เมตร จำนวน 2 ทาง ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร สถานีรถไฟความเร็วสูงใหม่ 4 สถานี ศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ 1 แห่ง รวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางรถยนต์ลอด และทางคนลอดใต้ทางรถไฟแทน

 

โดยร่าง พ.ร.ฎ.มีผลใช้บังคับ 4 ปี และให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเริ่มทำการสำรวจได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประเมินมูลค่าโครงการแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 179,412 ล้านบาท ประกอบด้วยค่ารื้อย้ายและเวนคืน สัญญางานโยธา

 

เมื่อก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาระบบรางของไทยให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ อันเป็นการเสริมศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดแผนการดำเนินโครงการคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569

ข่าวที่เกี่ยวข้อง