รีเซต

ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 21:44 )
145
2
ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

กรณีที่ “มติชนออนไลน์” ได้สำรวจความคิดเห็นผู้อ่านเรื่อง กรณีที่คนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วไม่ยอมรับมาตรการกักตัว 14 วัน และมีนายทหารให้ปล่อยกลับ ก่อนนายกฯสั่งตามตัวกลับมากักใหม่ และกลาโหมสั่งสอบนายทหารดังกล่าวว่าใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่

“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร คิดว่าทางราชการเองก็มีเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ควรปรับปรุงการทำงานหรือไม่”

1.ควรปรับปรุง 2. ทำหน้าที่ดีแล้ว

โดยจัดทำทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ผลปรากฎว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ คือ เห็นว่าควรปรับปรุง

สำหรับตัวอย่างการแสดงความคิดเห็น เช่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง